DREAM

Dezvoltarea Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială

Beneficiar

Beneficiar proiect: Universitatea din București

Data de începere

Data incepere proiect:15 ianuarie 2018

Perioada implementare

Perioada: 15 ianuarie 2018 - 14 ianuarie 2021

Valoare totală

Valoare totală proiect: 11 592 030,07 lei

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului DREAM

Proiectul „DREAM – Dezvoltarea Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala” are ca obiectiv general cresterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, prin implementarea unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 384 de persoane din cele 6 județe componente ce vor beneficia de formare antreprenoriala, 47 de persoane vor fi sprijinite financiar pentru implementarea planurilor de afaceri, beneficiind de asemenea de consultanța si mentorat în vederea extinderii competențelor antreprenoriale ale acestora, fiind create minim 94 de locuri noi de munca. De asemenea, sustenabilitatea proiectului si a afacerilor va fi asigurata de Centrul de Susținere si Promovare, prin intermediul unei propuneri de politici publice si a unor masuri pentru diseminarea, valorificarea si transferul de bune practici în vederea dezvoltarii inițiativei si culturii antreprenoriale.

Coordonate cheie

Aria de acțiune

Aria de acțiune a proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea);

Formare antreperenorială

Formare antreprenorială: 384 potențiali antreprenori;

Concurs

Concurs planuri de afaceri: 47 idei de afaceri selectate pentru finanțare;

Finanțare

Valoarea finanțării: 160.0000 lei, acordată în două tranșe (T1 = 75%, T2 = 25%);

Stagii de practică

Stagii de practică: 47 de stagii de practică organizate pentru câștigătorii planurilor de afaceri;

Consultanță

Consultanță, mentorat și monitorizare: 47 antreprenori vor primi sprijin pe o durată de 24 de luni pentru înființarea, dezvoltarea, consolidarea și scalarea afacerii;

Obiective specifice

Obiectivul Specific nr. 1

Obiectivul Specific nr. 1 - Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 384 de persoane domiciliate în cele 6 județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud Est (Braila, Buzau, Constanța, Galați, Tulcea si Vrancea), prin derularea unui program de formare antreprenoriala, în cadrul caruia fiecare participant va acumula noțiuni cheie de management al afacerii, marketing si management financiar-contabil, dezvoltând de asemenea un plan de afaceri utilizând principiile fundamentale de tip „lean start-up”.

Obiectivul Specific nr. 2

Obiectivul Specific nr. 2 - Asigurarea unui grad ridicat de competitivitate a celor 47 de afaceri beneficiare de sprijin financiar prin derularea unui proces riguros de evaluare, fiind vizata atât calitatea planului de afaceri, viabilitatea ideii de afaceri, cât si motivația, credibilitatea si viziunea antreprenorilor ce vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea start-up-urilor.

Obiectivul Specific nr. 3

Obiectivul Specific nr. 3 - Îmbunatațirea cunostințelor si abilitaților practice a minim 47 de antreprenori selectați pentru finanțare, prin intermediul derularii unor stagii de practica cu o durata de 40 de ore, ce se vor desfasura în cadrul unei întreprinderi a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea a start-up-urilor ce vor fi înființate, asigurându-se transferul necesar de cunostințe prin implicarea activa a unui mentor din cadrul firmei organizatoare de stagii de practica.

Obiectivul Specific nr. 4

Obiectivul Specific nr. 4 - Asigurarea unei dezvoltari corespunzatoare a start-up-urilor, prin furnizarea de consultanța si mentorat în perioada anterioara înființarii societaților, derularea a 3 workshop-uri menite sa sporeasca abilitațile profesionale ale viitorilor antreprenorilor, abordând tematici precum leadership, comunicare în afaceri, networking, personal branding, management strategic, inovație si sustenabilitate si furnizarea sprijinului necesar înființarii firmelor, sprijin financiar si monitorizarea constanta a implementarii planului de afaceri si evoluției start-up-ului.

Obiectivul Specific nr. 5

Obiectivul Specific nr. 5 - Asigurarea sustenabilitații pentru cele 47 de afaceri sprijinite financiar în cadrul proiectului, prin intermediul înființarii unui Centru de Susținere si Promovare prin intermediul caruia antreprenorii vor fi monitorizați pe o perioada de 6 luni în cadrul proiectului, în vederea garantarii trasabilitații evoluției afacerii si a stadiului de îndeplinire a indicatorilor, precum si asigurarea adaptarii start-up-urilor la schimbarile din mediul de afaceri, facilitându-se totodata accesul antreprenorilor la informații utile si evenimente de networking pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în regiune.

Obiectivul Specific nr. 6

Obiectivul Specific nr. 6 - Valorificarea si continuarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului la nivel regional, prin elaborarea unei propuneri de politici publice pentru capacitarea autoritaților publice în vederea susținerii antreprenoriatului în Regiune de Dezvoltare Sud Est, precum si organizarea unui workshop ce vizeaza diseminarea rezultatelor pozitive obținute în urma implementarii proiectului, destinat unui numar de 50 de stakeholderi participanți.

Rezultate

  • Promovarea culturii antreprenoriale in randul persoanelor domiciliate/rezidente in cele 6 judete componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;100%
  • Dobandirea abilitatii de a transpune o idee de afaceri intr-un plan de afaceri de catre 384 de cursanti;100%
  • Asigurarea celor mai bune practici si metodologii pentru elaborarea planului de afaceri;100%
  • Asimilarea cunostintelor necesare dezvoltarii unei afaceri (managementul afacerii, elaborarea si implementarea unei strategii de marketing, aspecte financiar - contabile).100%
  • 47 de antreprenori beneficiari ai transei initiale a subventiei (maximum 120.000 lei);100%
  • Acordarea transei finale a subventiei tuturor antreprenorilor care dovedesc realizarea unor venituri de minimum 30% din valoarea transei initiale;100%
  • 47 de afaceri functionale pe o perioada de 18 luni (12 luni in etapa a doua a programului + 6 luni sustenabilitate);100%
  • 94 de angajați în cadrul startup-urilor înființate.100%
Anunturi concurs planuri de afaceri